החזרות וביטול עסקה

פנייה לביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

בעת פנייה לביטול עסקה, חייבת להיות בקשה אל החברה תוך 14 יום מעת קבלת המשלוח.

ניתן להודיע על ביטול:

 בטלפון – 077-7502338

או במייל: [email protected]

היה והתכשיר לא יגיע אל החברה תוך פרק הזמן המוקצב, לא יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי.

עקרונות החזרת תכשיר או ביטול עסקה:

את הזכות לביטול עסקה או/ו קבלת החזר כספי, יש לבסס על פי חוק הגנת הצרכן והוראות משרד הבריאות.

חוק החזרת המוצר אינו תקף ואינו חל על מוצרים הניתנים להעתקה או שכפול וזאת בעת שאריזתם נפתחת בדומה לחוברות הדרכה ותוספי תזונה. בכך לא ניתן להחזירם.

אך על אף האמור לעיל, בעת שהלקוח ביטל את הזמנתו וזאת לפני שקיבל אותה לידיו וחזקתו, יוכל לקבל החזר כספי מלא וזאת בניכוי 5% או 100 ₪ (הנמוך בין השניים).

דמי המשלוח לא יוחזרו בעת שהתכשיר נשלח ע"י החברה ללקוח.

מתשלום שנעשה בכרטיסי אשראי ינוכו דמי סליקה.

יתכנו מקרים וזאת רק לאחר החלטת החברה שבה תעניק החברה החזר כספי גם על תוספי תזונה, אך יש לזכור שהחברה על פי חוק הגנת הצרכן, אינה מחויבת לכך. וזאת אך ורק בעת שהקופסא לא נפתחה.

לא יינתנו החזרים כאשר הקופסא נפתחה.

לציין

פתיחת הקופסא מהווה הסכמה מבחינתך, הלקוח, לכל תנאי העסקה שפורטו עבורך ולכל התנאים המצוינים בתקנון זה.

חוקי החזר המוצרים יגברו על תנאי ההחזר של החברה.

המוצרים אינם מוגדרים כתרופות ואף לא נועדו כתחליף לאבחון, טיפול, ריפוי ואינם נועדו למנוע מחלות.

ליצירת קשר והזמנות: