תקנון ותנאי שימוש

אתר אינטרנט זה המעניק מידע על צמחי מרפא, ויטמינים ומוצרים אחרים וכן הטיפול הטבעי במחלות – מיועד למידע בריאותי כללי בלבד. אין להשתמש באתר אינטרנט זה כתחליף לייעוץ רפואי, אבחון או טיפול בכל מצב בריאותי או בעיה. משתמשי אתר אינטרנט זה אינם צריכים להסתמך על מידע המסופק באתר זה לבעיות בריאות משלהם. כל שאלה הנוגעת לבריאותך צריכה להיות מופנית לרופא שלך או לרופא אחר. הטיפול הטבעי הינו שילוב בין הבחנת רופא, בדיקות רפואיות והסכמה לטיפול קיומי דרך תזונה, תנועה, יציבה, הנחייה ליציבות פנימית תוך שזירת צמחי מרפא ותוספי תזונה.

טל רפואה טבעית בע"מ אינו נותן אחריות ואינו מעניק מצב מפורש או משתמע. כל מידע הנמצא באתר זה אינו נושא בסיכון כלשהו לשימוש באתר זה או במידע הכלול כאן. לציין שמידע שקשור לבריאות משתנה לעיתים קרובות ולכן מידע הכלול באתר זה עשוי להיות מיושן, לא שלם או שגוי ביחס למחקרים חדשים שמתפתחים או הוראות המשתנות של משרד הבריאות והצהרות הניתנות על מוצרים שמשתנות על ידי מנהל המזון והתרופות. לציין גם שהשימוש באתר זה אינו יוצר יחסי רופא – מטופל מפורשים או משתמעים.

אתר זה אינו מתעד פרטי משתמש ספציפיים באתר ואינו פונה למשתמשים בשום אופן לסיים תהליכי רפואה ובכך מודע האתר לחשיבות העליונה של הרפואה הרגילה. מומלץ לך להתייעץ עם רופא או רופא מקצועי אחר לפני קבלת החלטות, או לבצע פעולות כלשהן או לא לבצע פעולות הקשורות לבעיה או לבעיה כלשהי בבריאותך בכל עת, כעת או במסגרת העתיד. בשימוש באתר זה את/ה מסכים כי לא צוף צמחים ואף צד אחר אינו אחראי לכל החלטה שתתקבל או כל פעולה שתבוצע או כל פעולה שלא תתבצע עקב השימוש שלך במידע המוצג באתר זה.

ליצירת קשר והזמנות: